16 Ağustos 2014 Cumartesi

Son günlerde yoğun olarak sürdürülen ziraat mühendisi atamalarına destek kampanyası 10 bin atama talebiyle gündemimizde biz ziraat mühendislerin de buna destek vermemiz isteniyor ancak meselenin iki farklı yönü var birincisi yıllarca verilen söz yerine getirilmeyip kadroların eksik kalması ve haklı olarak bu alandaki arkadaşların haklı serzenişi diğer yanda çarpık sistem değişmeden bu kadar atama yapacak bir durum olursa ki zor görünüyor diğer senelerde atama oranının daha da azalma durumu yani zaten geçikmiş ihtiyaç halinde atamaları yapılamayan bir durumda bile bu rakamlara ulaşılamıyor eğer bu sayıda atama yapılırsa mezun adaylarını da bu anlamda işsizlik korkusu daha da artıyor. Peki nereden geliyor bu sorunlar ? 
1. Proje personelleri modern tarımı ve tarım politikalarını çiftçiler arasında örgütlemekle görevlendirilmeleri gerekirken, bu projeye tarımdan anlamayan birçok personel dahil edildi. Bu aşamada proje amacından saptırıldı.
2. Ülkemizde yarısından fazlasında tarımsal üretimin önemli olduğu 81 vilayet, 919 ilçe, 328 bucak, birçoğunda tarımsal etkinlikte bulunulan 31722 mahalle, ekonomisi ziraat etkinliklerine dayanan 18330 köy yerleşkesi bulunuyorken bu yerleşim birimlerine atanan ziraat mühendisi sayısı 6129 gibi çok küçük, önemsiz bir sayıda kalmıştır. Üstelik 6129 ziraat mühendisini 13 farklı bölüm olarak düşündüğümüzde sayı bölüm başına 471 gibi komik bir sayıda kalıyor. Yani ülkemizde 5 milyondan fazla çiftçimize kırsal kalkınmayı sağlamak için atanan personel sayısı bölüm başına 471, ÇKS'li 5 milyon çiftçi düşünüldüğünde ise 10615 çiftçi başına sadece belli bir bölümden 1 ziraat mühendisi denk gelmektedir. Bir sınıfta ders veren öğretmenler açısından bir öğretmen başına düşen 25 öğrenci başarı oranı açısından ideal sayı iken örneğin bir zootekniste düşen ortalama 10615 çiftçiye yayım yapmasından başarı bekleniyor. Ancak bu kadar az sayıda personelden kaliteli hizmet ve başarı beklemek sadece karşılıksız bir beklentidir. Bu personeller 5 milyondan fazla çiftçinin kayıt defterini zamanında sisteme girmeye bile yetmeyecek kadar az sayıdadır.(http://www.gazetekamu.com/tar-gel-projesi-ne-idi-ne-oldu.html)
3. GTHB'nin merkez kadrolarında 20 binden fazla açık bulunmasına rağmen, hizmette aksamaya sebep olan bu kadrolara il/ilçe müdürlükleri her sene personel atanması için talepte bulunmalarına rağmen bakanlıklar arasındaki uyuşmazlık sebebi ile bu boş kadrolara atama gerçekleştirilmemekte.
4. Merkez kadrodaki 20 binden fazla bu personel boşluğunu ise asıl görevi kırsal kalkınma adına köylüye ve çiftçiye arazide hizmet vermesi gereken Tar-Gel Personeli ile gidermeye çalışan il/ilçe müdürlüklerinin köy kadrosundaki bu personeli asıl görev yerlerine göndermek yerine, merkezde tutmaları sebebi ile proje sahaya indirilememiştir.
 Tar-Gel Projesinde "Her Köye Bir Ziraat Mühendisi" atanması planlanırken, projenin uygulama safhasında birçok değişikliğe gidildi. Böylece büyük hayallerle başlanan bu projede ülke zirai etkinliğimiz, çiftçi ailelerimizin refahı maalesef herhangi bir gelişme gösteremediği için bu proje başarısız olarak konuşulmaya başlandı. Ancak Avrupa, Amerika ve diğer gelişmiş ülkelerdeki uygulamalardan esinlenilerek başlanılan bu projenin kağıt üzerindeki kısmı örnek ülkelerdeki ile benzeşse de iş uygulamaya gelince kendi amacı ile çelişen, gereksiz bir projeye dönüştü.
Özellikle şuan yapılacak 10 Bin atama kesinlikle puanları düşürecektir ve kalifiye eleman sıkıntısı bunu çözmekten çok daha da sıkıntılı hale getirir çünkü mesele sadece atamalar değil siz görevlendirdiğiniz mühendisleri görevlendirme problemi yaşıyorsanız ve sadece bir sınavla başarı ölçmeye kalkarsanız hatayı en baştan yapmış olursunuz atama kriterleri aranırken diploma,alan sınavı şeklinde değerlendirme yapılmış olsaydı uzmanlık alanı ile ilgili bir beceriyle görevlendirilse bu sorunlar minimize edilebilirdi ve bitki korumacı sadece kendi alanı ile ilgili bahçe bitkileri kendi alanı ile ilgili sorumlu tutulup görevlendirmesi yapılsaydı muhtemelen bunları konuşmuyor olurduk.
Ziraat fakültelerinin kendi içerisinde en az 13 bölümden oluştuğunu, bu bölümlerin mesleki eğitimleri de göz önünde bulundurularak atama yapılacak bölgenin uygulamadaki en etkin ve ekonomik zirai faaliyetine ve ekolojik tarım modeline en uygun personelin özenle belirlenerek, planlama yapılarak atanması gerekmekteyken, proje uygulamasında sanki mesleki bir torpil söz konusu gibi hayvansal üretim yapılmayan yerleşkelere birden fazla veteriner hekim atanmış ancak o bölgede ekolojik şartlar göz önüne alındığında en ekonomik üretim şekline uygun bölümler ziraat mühendisliğinde iken buralara plansızca atamalar gerçekleştirilmiş ve projenin amaçsız bir kimliğe büründürüldüğü, başarısızlığın önemsenmediği ortaya çıkmıştır. Meselenin 10 bin atama olmadığının farkına varmalı atamaların sadece günü kurtarmış olacağını unutmayalım  GTHB'nin ve dileriz ki kağıt üzerinde mükemmel görünen ancak uygulama aşamasında milletin parasının heba edildiği projeler tamamen sonlandırılıp, israf edilen bu bütçeden gerçek yatırımlara kaynak sağlanır.
-Bizler görüşleri önemsenmeyen on binlerce işsiz mühendisler ordusu olarak devletimizden ziraatımızın geleceği için kalıcı, kesin çözümler üretmesini istiyoruz!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder